Trang chủ : Trung tâm Trợ giúp : Đáp án

Q: Các loại tệp Google Docs mới được Google Drive sử dụng là gì?

A: Logo Google Drive Với việc phát hành Google Drive, Dịch vụ lưu trữ tệp dựa trên đám mây của Google, Google đã phát hành một số loại tệp mới cho phép bạn truy cập tài liệu Google Docs trực tuyến. Các tệp này đóng vai trò là con trỏ tới các tài liệu thực tế, được lưu trữ trong tài khoản Google Drive. Khi bạn mở một trong những tệp này, Google Docs sẽ khởi chạy trong trình duyệt web và mở tập tin.

Dưới đây là danh sách các loại tệp Google Drive mới và các phần mở rộng tệp được liên kết của chúng:

Biểu tượng Mở rộng tập tin File Type Mô tả
Biểu tượng tài liệu Google Drive .GDOC Tài liệu Google Drive Tham chiếu đến một tài liệu văn bản có thể chứa thông tin định dạng văn bản, hình ảnh và trang.
Biểu tượng trình bày Google Drive .GSLIDES Trình bày Google Drive Tham chiếu đến một trình chiếu trực tuyến có thể bao gồm nhiều bố cục slide, chủ đề, hình dạng được vẽ và hình ảnh nhập khẩu.
Biểu tượng bảng tính Google Drive . Bảng tính Google Drive Tham chiếu đến một bảng tính hỗ trợ nhiều trang tính, công thức và các yếu tố định dạng.
Biểu tượng vẽ Google Drive .GDRAW Vẽ Google Drive Tham chiếu đến một hình ảnh trực tuyến hỗ trợ cả đồ họa vector và raster.
Biểu tượng bảng kết hợp Google Drive .GTABLE Bảng tổng hợp Google Drive Danh sách dữ liệu có thể được hiển thị trên bản đồ, mốc thời gian và biểu đồ bằng các công cụ Bảng Fusion của Google.
Biểu tượng Google Drive .GFORM Mẫu Google Drive Tham chiếu đến một hình thức trực tuyến có chứa các câu hỏi và các trường đầu vào; thường được sử dụng để thu thập khảo sát từ người dùng.

Google Drive bao gồm dựa trên web ứng dụng cũng như một máy tính để bàn khách hàng cho Mac OS X và Windows. Máy khách để bàn cài đặt một thư mục cục bộ đặc biệt có tên Google Drive đồng bộ hóa mọi tệp được đặt trong thư mục với Google Drive từ xa. Sau khi cài đặt, nó cũng tạo một tệp cho mỗi Tài liệu Google trên tài khoản của người dùng.

Mỗi tệp Google Docs sử dụng định dạng văn bản đơn giản chứa URL vào tài liệu trực tuyến. Ví dụ: văn bản sau đây là từ tệp GDOC mẫu:

{"url": "https://docs.google.com/presentation/d/1xafOwm4z3vxYeq9_-gCbtU5y0L9iJni0EZFMcLswecc/edit", "resource_id": "presentation:1xafOwm4z3vxYeq9_-gCbtU5y0L9iJni0EZFMcLswecc"}

Google Docs cung cấp một bộ tính năng giảm so với các bộ năng suất dựa trên máy tính để bàn, chẳng hạn như Microsoft Office. Tuy nhiên, ưu điểm của nó bao gồm truy cập mọi nơi, chỉnh sửa hợp tác, chia sẻ trực tuyến và hỗ trợ cho nhiều người nền tảng. Giờ đây, Google đã tích hợp các công cụ Google Docs vào Google Drive, hai dịch vụ cung cấp một cách dễ dàng để lưu trữ, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu trực tuyến.

Cập nhật: Tháng 4 25, 2012