Trang chủ : Trung tâm Trợ giúp : Đáp án

Q: Làm cách nào để đánh dấu taptin.info?

A: Đánh dấu thông tin tệp cho phép bạn truy cập taptin.info chỉ bằng một nút bấm, giúp dễ dàng tìm kiếm các loại tệp không xác định. Dưới đây là các hướng dẫn về cách đánh dấu trang web này cho các trình duyệt web và nền tảng máy tính khác nhau.

Trước khi hoàn thành các bước sau, hãy đảm bảo trường địa chỉ trong trình duyệt Web của bạn ghi: "http://taptin.info/".

cửa sổ

Internet Explorer

Nhấn Control + D hoặc nhấp vào biểu tượng ngôi sao ở góc trên bên phải của thanh công cụ để mở danh sách Favorites. Nhấp chuột Thêm vào mục yêu thích để thêm trang vào danh sách Yêu thích của bạn.

cơ rôm

Nhấn Control + D hoặc nhấp vào biểu tượng Điều khiển (ba thanh ngang) ở góc trên bên phải của thanh công cụ. thực đơn. Sau đó bạn có thể chọn Dấu trang → Đánh dấu trang này để thêm trang vào bookmark của bạn.

Firefox

Nhấn Control + D hoặc nhấp vào biểu tượng ngôi sao ở góc trên bên phải của thanh công cụ để xem các tùy chọn Dấu trang. Nhấp chuột Đánh dấu trang này để thêm trang vào bookmark của bạn.

Áo tơi đi mưa

Safari

Nhấn Command + D hoặc chọn Thêm dấu trang ... từ Đánh dấu thực đơn. Bạn cũng có thể kéo biểu tượng bên trái của địa chỉ Web vào thanh dấu trang ngay bên dưới trường địa chỉ. Điều này sẽ thêm dấu trang vào thanh dấu trang của bạn.

Firefox

Nhấn Command + D hoặc chọn Đánh dấu trang này... từ Đánh dấu thực đơn. Bạn cũng có thể kéo biểu tượng bên trái của địa chỉ Web vào thanh dấu trang ngay bên dưới trường địa chỉ. Điều này sẽ thêm dấu trang vào thanh dấu trang của bạn.

cơ rôm

Nhấn Command + D hoặc chọn Đánh dấu trang này... từ Đánh dấu thực đơn. Điều này sẽ thêm dấu trang mà bạn có thể xem bằng cách nhấn Command + Option + B hoặc chọn Dấu trang → Trình quản lý dấu trang.

Cập nhật: Tháng 9 1, 2015