Trang chủ : Duyệt : tập tin sách điện tử

tập tin sách điện tử

Tệp sách điện tử là sách kỹ thuật số được thiết kế để xem trên thiết bị đọc sách điện tử, chẳng hạn như Amazon Kindle, Sony Reader, Barnes và Noble Nook và iPad. Tuy nhiên, chúng cũng thường có thể được xem trên PC bằng phần mềm đọc sách điện tử. Mặc dù nhiều định dạng Sách điện tử có thể được xem trên nhiều thiết bị, một số định dạng Sách điện tử độc quyền chỉ có thể được xem bằng phần cứng hoặc phần mềm cụ thể.

Phần mở rộng tệp eBook phổ biến bao gồm .EPUB, .AZW.LIT.

Mở rộng tập tin File Type Phổ biến
.IBOOKSSách cảm ứng đa điểm
.AZWTập tin sách điện tử Amazon Kindle
.EPUBMở tệp sách điện tử
.MOBISách điện tử Mobipocket
.AZW1Sách điện tử Amazon Topaz
.LRFTập tin đọc di động Sony
.TPZTập tin sách điện tử Kindle Topaz
.ACSMTệp tin máy chủ nội dung Adobe
.LITTập tin sách điện tử
.AZW3Tệp sách điện tử Amazon KF8
.PRCTập tin sách điện tử Mobipocket
.B2Tập tin tiểu thuyết 2.0
.KFXTệp sách điện tử Amazon KF10
.AZW4Sách điện tử bản sao Amazon
.APNXTệp chỉ mục số trang của Amazon
.HTMLZSách điện tử HTML đã nén
.VBKSách điện tử VitalSource
.MARTTập tin sách điện tử MartView
.TCRTập tin sách điện tử Psion Series 3
.PHLKindle nổi bật tập tin
.CEBXTệp sách điện tử Apabi XML
.NCXTệp XML điều khiển điều hướng EPUB
.KBTập tin sách điện tử Flipkart
.OPFMở tệp định dạng đóng gói
.EBKSách điện tử eBook Pro
.BKKTập tin sách điện tử BookBuddi
.MBPTập tin ghi chú Mobipocket
.TR3Tệp sách điện tử TomeRaider
.RZBTập tin sách Zion đỏ
.RZSTập tin bảo mật Zion đỏ
.TK3Sách điện tử đa phương tiện TK3
.LRXTập tin đọc di động Sony
.LRSTập tin nguồn Librie Reader
.ETDAdobe Reader Tệp dữ liệu chuyển EBX
.DNLTệp sách điện tử DNAML
.YBKSách điện tử YanCEyWare
.PMLTập tin ngôn ngữ Palm Markup
.PMLZTệp ngôn ngữ đánh dấu Palm đã nén
.POBITập tin định kỳ Kindle Touch
.AEPKích hoạt dự án sách điện tử
.EATập tin hành động cuối Kindle
.EALTập tin hành động cuối Kindle
.ORBTập tin đọc sách điện tử gốc
.NVATài liệu NVA
.OEBZIPĐã mở tệp eBook
.HANTệp dữ liệu sách điện tử Amazon Kindle
.CBCBộ sưu tập truyện tranh
.JWPUBHồ sơ xuất bản nhân chứng của Đức Giê-hô-va
.OEBMở tệp sách điện tử
.PEFTập tin chữ nổi PEF
.CHBZWEBZ Tập tin sách điện tử nén
.EDNTệp kích hoạt sách điện tử Adobe
.TRTập tin sách điện tử TomeRaider 2
.HTZ5Ấn phẩm HyperMaker 5
.BPNUEBTệp điện tử PNU
.HTXTTập tin sách điện tử Hanvon
.CEBTập tin sách điện tử Apabi
.HTML0Tập tin thiết kế sách
.QMKTập tin đánh dấu nhanh YanCEyDesktop
.SNBSách điện tử Shanda Bambook
.KOOBTập tin sách điện tử Koob
.HTZ4Ấn phẩm HyperMaker 4
.AVASách điện tử AvaaBook