Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp XML.KFL

.XML.KFL Mở rộng tập tin

File TypeDanh sách nguồn cấp dữ liệu đã biết của Microsoft Outlook

Nhà phát triểnmicrosoft
Phổ biến
2.0 (1 Bỏ phiếu)
Phân loạiCài đặt tập tin
định dạngXML

Tệp XML.KFL là gì?

Tệp XML.KFL là tệp cài đặt được sử dụng bởi phiên bản 2007 và 2010 của Microsoft Outlook, ứng dụng email và trình quản lý thông tin cá nhân. Nó lưu trữ thông tin về một hoặc nhiều RSS các nguồn cấp dữ liệu được đồng bộ hóa giữa cấu hình thư Outlook và Internet Explorer thông qua tính năng Danh sách nguồn cấp dữ liệu chung.

Thông tin thêm

Tệp XML.KFL được Outlook tham chiếu nếu Internet Explorer (IE) cũng đang chạy trên máy tính. Tệp được sử dụng bởi tính năng Danh sách nguồn cấp dữ liệu chung (CFL), cho phép người dùng Outlook nhận nguồn cấp RSS trong ứng dụng email bằng cách đồng bộ hóa nguồn cấp RSS từ IE với Outlook.

Các tệp XML.KFL thường được lưu trữ trong hồ sơ người dùng Outlook ở vị trí sau:

  • Windows XP - C: \ Tài liệu và Cài đặt \ <tên người dùng> \ Cài đặt cục bộ \ Dữ liệu ứng dụng \ Microsoft \ Outlook
  • Windows Vista, 7, 8 và 10 - C: \ Người dùng \ <tên người dùng> \ AppData \ Local \ Microsoft \ Outlook

Nếu tính năng CFL được bật, Outlook sẽ kiểm tra tệp XML.KFL khi chương trình được mở. Để tắt tính năng CFL trong Outlook, chọn Công cụ → Tùy chọn, nhấp vào tab "Khác", chọn "Tùy chọn nâng cao" và xóa hộp kiểm "Đồng bộ hóa nguồn cấp dữ liệu RSS vào danh sách nguồn cấp dữ liệu chung".

Tên tệp XML.KFL phổ biến

[tên hồ sơ] .xml.kfl - Tên được đặt cho KFL bởi Microsoft Outlook.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp XML.KFL
Đã cập nhật 7 / 30 / 2019

Giới thiệu về tệp XML.KFL

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .xml.kfl là gì và cách mở tệp.

Loại tệp Danh sách nguồn cấp dữ liệu đã biết của Microsoft Outlook, mô tả định dạng tệp và các chương trình Windows được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.