Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp XLV

.XLV Mở rộng tập tin

File TypeMô-đun Excel Visual Basic

Nhà phát triểnmicrosoft
Phổ biến
4.0 (2 Bình chọn)
Phân loạiPlugin tập tin
định dạngKhông Khả Dụng

Tệp XLV là gì?

Mô-đun được viết bằng VBA (Visual Basic for Application) cho Microsoft Excel; thêm chức năng bổ sung, chẳng hạn như các tính năng mới và tự động hóa, vào chương trình bảng tính Excel.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp XLV
Đã cập nhật 5 / 19 / 2009

Giới thiệu về tệp XLV

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .xlv là gì và cách mở tệp.

Loại tệp Mô-đun Excel Visual Basic, mô tả định dạng tệp và các chương trình Mac và Windows được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.