Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp SQL

. Vấn đề Mở rộng tập tin

File TypeTệp dữ liệu ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

Nhà phát triểnKhông Khả Dụng
Phổ biến
3.9 (122 Bình chọn)
Phân loạiTệp cơ sở dữ liệu
định dạngbản văn

Tệp SQL là gì?

Tệp SQL là một tệp được viết bằng SQL (Structured Query Language). Nó chứa mã SQL được sử dụng để sửa đổi nội dung của cơ sở dữ liệu quan hệ. Các tệp SQL cũng có thể chứa các câu lệnh để tạo hoặc sửa đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu, chèn thêm, cập nhật, xóa và các hoạt động SQL khác.

Thông tin thêm

Các tệp SQL có thể được đọc bởi bất kỳ chương trình cơ sở dữ liệu tương thích SQL nào, bao gồm FileMaker, Microsoft Access và MySQL. Chúng có thể được chỉnh sửa bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.

FREE DOWNLOAD
Mở và xem các tập tin .Query bằng File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp SQL
Đã cập nhật 2 / 28 / 2019

Giới thiệu về tệp SQL

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .sql là gì và cách mở tệp.

Loại tệp dữ liệu ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, mô tả định dạng tệp và các chương trình Mac, Windows, Linux và Android được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.