Trang chủ : Các loại tập tin : Tập tin QXF

.QXF Mở rộng tập tin

File TypeQuicken Essentials cho Mac Exchange File

Nhà phát triểnIntuit
Phổ biến
2.0 (4 Bình chọn)
Phân loạiTập tin dữ liệu
định dạngNhị phân

Tệp QXF là gì?

Tệp được tạo bởi Quicken Essentials cho Mac, phiên bản Mac của phần mềm tài chính Quicken; lưu dữ liệu tài chính đã xuất theo định dạng có thể được chuyển sang PC và được mở bằng phiên bản Windows của Quicken.

Thông tin thêm

Phần mở rộng QXF tương tự như .QFX định dạng, nhưng "X" và "F" bị đảo ngược, điều đó có nghĩa là tệp đặc biệt có nghĩa là để truyền nhanh dữ liệu tài chính từ máy Mac sang PC. Để nhập tệp QXF trong phiên bản Windows của Quicken, chọn Tệp → Tệp nhanh mới, đặt tên cho tệp dữ liệu mới của bạn, sau đó chọn Tệp → Nhập để nhập tệp QXF.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp QXF
cửa sổ
Intuit Quicken
Đã cập nhật 1 / 2 / 2013

Giới thiệu về tệp QXF

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .qxf là gì và cách mở tệp.

Loại tệp Quicken Essentials cho Mac Exchange, mô tả định dạng tệp và các chương trình Windows được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.