Trang chủ : Các loại tập tin : Tập tin QVPP

.QVPP Mở rộng tập tin

File TypeTập tin trang thuộc tính mở rộng QlikView

Nhà phát triểnQlikTech quốc tế
Phổ biến
4.0 (3 Bình chọn)
Phân loạiCài đặt tập tin
định dạngbản văn

Tập tin QVPP là gì?

Tệp bố cục trực quan được sử dụng bởi QlikView, một ứng dụng báo cáo kinh doanh (BI); chứa mã nguồn HTML chỉ định bố cục của trang thuộc tính của tiện ích mở rộng (.QAR tập tin); được sử dụng để định dạng biểu đồ và dữ liệu BI khác để hiển thị.

Thông tin thêm

Tiện ích mở rộng QlikView cho phép tích hợp bố cục trực quan của bên thứ ba.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp QVPP
Đã cập nhật 4 / 19 / 2011

Giới thiệu về tệp QVPP

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .qvpp là gì và cách mở tệp.

Loại tệp thuộc tính trang mở rộng QlikView, mô tả định dạng tệp và các chương trình Windows được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.