Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp QUICKEN2017

.QUICKEN2017 Mở rộng tập tin

File TypeQuicken 2017 tập tin dữ liệu

Nhà phát triểnIntuit
Phổ biến
4.5 (4 Bình chọn)
Phân loạiTập tin dữ liệu
định dạngNhị phân

Tệp QUICKEN2017 là gì?

Tệp QUICKEN2017 là tệp dữ liệu tài chính được tạo bởi phiên bản 2017 của Quicken for Mac, một chương trình quản lý tài chính. Nó chứa dữ liệu người dùng cho một số tài khoản, bao gồm thông tin cá nhân, giao dịch, báo cáo và cài đặt. Các tệp QUICKEN2017 đã được giới thiệu trong phiên bản Quicken 2017 và được phần mềm sử dụng riêng.

Thông tin thêm

Tệp QUICKEN2017 được lưu ở định dạng độc quyền và không nên sửa đổi hoặc di chuyển tệp sau khi tạo. Nó được lưu ở vị trí sau theo mặc định:

~ Thư viện / Hỗ trợ ứng dụng / Quicken 2017 / Tài liệu /

Bạn có thể xuất thông tin tài khoản của bạn sang .QXF định dạng tập tin. Lựa chọn Tệp → Xuất từ menu và lưu thông tin trong tệp QXF.

Bạn cũng có thể lưu bản sao lưu dữ liệu trong tệp QUICKEN2017 dưới dạng .QUICKEN2017BACKUP tập tin. Điều này hữu ích để bảo mật dữ liệu trong trường hợp tệp QUICKEN2017 bị hỏng hoặc bị mất.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp QUICKEN2017
Đã cập nhật 2 / 7 / 2017

Giới thiệu về tệp QUICKEN2017

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .quicken2017 là gì và cách mở tệp.

Loại tệp dữ liệu Quicken 2017, mô tả định dạng tệp và các chương trình Mac được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.