Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp QUICKEN2016BACKUP

.QUICKEN2016BACKUP Mở rộng tập tin

File TypeQuicken 2016 Sao lưu tập tin

Nhà phát triểnIntuit
Phổ biến
3.0 (1 Bỏ phiếu)
Phân loạiTập tin sao lưu
định dạngNhị phân

Tệp QUICKEN2016BACKUP là gì?

Tệp QUICKEN2016BACKUP là tệp sao lưu được tạo bởi phần mềm quản lý tài chính Quicken 2016. Nó chứa tất cả dữ liệu người dùng và tài khoản có thể được sử dụng cho mục đích sao lưu.

Thông tin thêm

Tệp QUICKEN2016BACKUP được thiết kế cho người dùng muốn bảo mật thông tin tài khoản của họ từ .QUICKEN2016 tập tin. Trong trường hợp tệp QUICKEN2016 bị hỏng hoặc bị mất, tệp sao lưu có thể được sử dụng để khôi phục thông tin.

Để tạo một tập tin sao lưu trong Quicken, chỉ cần chọn Tệp → Lưu bản sao lưu ... và chọn thư mục đích. Để khôi phục dữ liệu từ tệp sao lưu, chọn Tập tin → Khôi phục bản sao lưu ... và định vị tệp sao lưu.

LƯU Ý: Các tệp QUICKEN2016BACKUP tương tự như .QUICKENBACKUP tập tin được tạo bởi Quicken Essentials.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp QUICKEN2016BACKUP
Đã cập nhật 2 / 7 / 2017

Giới thiệu về tệp QUICKEN2016BACKUP

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .quicken2016backup là gì và cách mở tệp.

Loại tệp sao lưu Quicken 2016, mô tả định dạng tệp và các chương trình Mac được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.