Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp QPX

.QPX Mở rộng tập tin

Loại tệp 1Chương trình truy vấn biên dịch FoxPro

Nhà phát triểnmicrosoft
Phổ biến
2.0 (1 Bỏ phiếu)
Phân loạiCác tập tin thực thi
định dạngKhông Khả Dụng

Tệp QPX là gì?

Truy vấn cơ sở dữ liệu có thể thực hiện được tạo bởi FoxPro .QPR tập tin.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp QPX
2006 cập nhật

Loại tệp 2Tập tin cài đặt Quattro Pro QuickColumn

Nhà phát triểnCorel
Phổ biến
2.0 (1 Bỏ phiếu)
Phân loạiCài đặt tập tin
định dạngKhông Khả Dụng

Hiệp hội tập tin .QPX 2

Tệp được tạo bởi phần mềm bảng tính Quattro Pro, là một phần của bộ Officeererer Office; tiết kiệm QuickColumn (Công cụ → Dữ liệu → QuickColumn) cài đặt được sử dụng để nhập dữ liệu ngoài vào cột bảng tính; cho phép sử dụng lại các cài đặt tương tự trên nhiều tệp đầu vào.

Các chương trình mở tệp QPX
cửa sổ
Corel Worderinf X9
Đã cập nhật 8 / 12 / 2014

Loại tệp 3Phần mở rộng của trình phát nhạc

Nhà phát triểnKhông Khả Dụng
Phổ biến
1.0 (2 Bình chọn)
Phân loạiPlugin tập tin
định dạngKhông Khả Dụng

Hiệp hội tập tin .QPX 3

Thêm các tính năng bổ sung cho Apple QuickTime Player, chẳng hạn như hỗ trợ cho các định dạng video bổ sung.

Các chương trình mở tệp QPX
2006 cập nhật

Giới thiệu về tệp QPX

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .qpx là gì và cách mở tệp.

Tất cả các loại tệp, mô tả định dạng tệp và chương trình phần mềm được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.