Trang chủ : Các loại tập tin : Tập tin QPR

Giới thiệu về tệp QPR

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .qpr là gì và cách mở tệp.

Loại tệp Chương trình truy vấn được tạo bởi FoxPro, mô tả định dạng tệp và các chương trình Windows được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.