Trang chủ : Các loại tập tin : Tập tin QĐF

.QDF Mở rộng tập tin

Loại tệp 1Nhanh chóng tập tin dữ liệu

Nhà phát triểnIntuit
Phổ biến
3.5 (31 Bình chọn)
Phân loạiTập tin dữ liệu
định dạngKhông Khả Dụng

Tập tin QĐF là gì?

Định dạng dữ liệu tài chính được sử dụng bởi phần mềm tài chính cá nhân Quicken cho Windows; lưu tài khoản, giao dịch, danh mục đầu tư và thông tin số dư.

Thông tin thêm

Tệp QĐF là tệp dữ liệu chính được lưu bởi Quicken. Các tệp ".q **" có liên quan khác có thể được Quicken tạo lại miễn là QĐF hợp lệ.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tập tin QĐF
Đã cập nhật 8 / 24 / 2007

Loại tệp 2Tập tin thiết kế Quadro

Nhà phát triểnQuadro
Phổ biến
3.3 (3 Bình chọn)
Phân loạiCài đặt tập tin
định dạngKhông Khả Dụng

Hiệp hội tập tin .QDF 2

Một tập tin QĐF chứa một thiết kế được sử dụng bởi Quadro, một chương trình cho phép người dùng thiết kế và xây dựng các playets, karts, v.v. Nó lưu trữ một thiết kế, bao gồm các thành phần, chẳng hạn như ống, bảng và đầu nối tạo nên cấu trúc. Các tập tin QĐF được sử dụng để tạo ra một lượng lớn các đối tượng, chẳng hạn như playets, pool, kart và đầu máy xe lửa.

Thông tin thêm

Ảnh chụp màn hình của tệp .qdf trong Quadro

Tập tin QĐF mở trong Quadro

Để mở tệp QĐF trong Quadro, chỉ cần chọn Tệp → Mở .... Để lưu tệp QĐF trong Quadro, chọn Tệp → Lưu or Lưu thành....

Tệp QĐF được sử dụng để lưu mô hình được xây dựng bởi người dùng trong Quadro có thể được đóng và mở lại để chỉnh sửa thêm. Sau khi hoàn thành thiết kế, người dùng in thiết kế và xây dựng nó với các thành phần Quadro cần thiết.

LƯU Ý: Bạn có thể tạo các tệp QĐF từ đầu hoặc sửa đổi một trong các mẫu QĐF có sẵn để tải xuống từ cơ sở dữ liệu mô hình trên trang web Quadro.

Các chương trình mở tập tin QĐF
cửa sổ
Quadro
Đã cập nhật 8 / 22 / 2018

Loại tệp 3Thiết kế nhãn ma trận

Nhà phát triểnTEKLYNX
Phổ biến
2.2 (5 Bình chọn)
Phân loạiTập tin bố cục trang
định dạngKhông Khả Dụng

Hiệp hội tập tin .QDF 3

Nhãn được thiết kế với Nhãn ma trận, một chương trình để thiết kế mã vạch, tuân thủ và nhãn RFID; có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, hình dạng và mã vạch; có thể được tạo từ đầu hoặc từ một mẫu thiết kế nhãn.

Các chương trình mở tập tin QĐF
cửa sổ
Ma trận nhãn TEKLYNX
Đã cập nhật 7 / 30 / 2009

Loại tệp 4Tệp Snapform

Nhà phát triểnRingler Informatik
Phổ biến
1.9 (9 Bình chọn)
Phân loạiTập tin dữ liệu
định dạngKhông Khả Dụng

Hiệp hội tập tin .QDF 4

Tài liệu hoặc biểu mẫu điện tử được tạo bằng Snapform Designer; lưu dữ liệu ở định dạng dựa trên vectơ có thể phóng to và in mà không làm giảm chất lượng; cũng có thể chứa các trường biểu mẫu có thể được điền bởi người dùng; tương tự như PDF. định dạng, nhưng sử dụng định dạng Ringler Snapform độc quyền.

Thông tin thêm

Snapform có sẵn cho các nền tảng Windows, Macintosh và Linux.

Các chương trình mở tập tin QĐF
cửa sổ
Nhà thiết kế Snapform Informatik Snapform
Trình xem Snapform của Ringler Informatik
Mac
Nhà thiết kế Snapform Informatik Snapform
Trình xem Snapform của Ringler Informatik
Linux
Nhà thiết kế Snapform Informatik Snapform
Trình xem Snapform của Ringler Informatik
Đã cập nhật 8 / 24 / 2007

Giới thiệu về tập tin QĐF

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .qdf là gì và cách mở tệp.

Tất cả các loại tệp, mô tả định dạng tệp và chương trình phần mềm được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.