Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp QBXML

.QBXML Mở rộng tập tin

File TypeTệp định dạng XML QuickBooks

Nhà phát triểnIntuit
Phổ biến
1.5 (2 Bình chọn)
Phân loạiTập tin dữ liệu
định dạngXML

Tệp QBXML là gì?

Tệp dữ liệu được tạo bởi phiên bản trực tuyến của QuickBooks, một chương trình quản lý tiền của công ty; chứa dữ liệu tài chính của công ty trong XML định dạng.

Thông tin thêm

Các tệp QBXML thường được xuất để sao lưu dữ liệu tài chính ở định dạng XML hoặc để chuyển dữ liệu QuickBooks theo định dạng được hỗ trợ rộng rãi hơn các định dạng QuickBooks. Tệp này không có ý định mở QuickBooks.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp QBXML
cửa sổ
Trục Zed
Đã cập nhật 2 / 2 / 2016

Giới thiệu về tệp QBXML

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .qbxml là gì và cách mở tệp.

Loại tệp Định dạng XML QuickBooks, mô tả định dạng tệp và các chương trình Windows được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.