Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp QBMB

.QBMB Mở rộng tập tin

File TypeTệp sao lưu QuickBooks

Nhà phát triểnIntuit
Phổ biến
4.3 (3 Bình chọn)
Phân loạiTập tin sao lưu
định dạngNhị phân

Tệp QBMB là gì?

Tệp dữ liệu sao lưu của công ty được tạo bởi các phiên bản Mac của phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ QuickBooks; chứa bản sao lưu của tệp dữ liệu công ty, có thể có .QB2012, .QB2011, vv mở rộng; được sử dụng để khôi phục một bản sao gần đây của tệp dữ liệu gốc trong trường hợp nó bị hỏng.

Thông tin thêm

Để khôi phục tệp QBMB thành tệp dữ liệu của công ty, bạn có thể đổi tên phần mở rộng của tệp thành phần mở rộng của tệp dữ liệu gốc. Ví dụ: nếu tệp QBMB là bản sao lưu của tệp QB2012, bạn có thể đổi tên phần mở rộng của nó thành ".qb2012" để khôi phục thông tin công ty.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp QBMB
Đã cập nhật 11 / 15 / 2011

Giới thiệu về tệp QBMB

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .qbmb là gì và cách mở tệp.

Loại tệp Sao lưu QuickBooks, mô tả định dạng tệp và các chương trình Mac và Windows được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.