Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp PPTHTML

.PPTHTML Mở rộng tập tin

File TypeTrình bày PowerPoint HTML

Nhà phát triểnmicrosoft
Phổ biến
2.5 (4 Bình chọn)
Phân loạiTệp web
định dạngKhông Khả Dụng

Tệp PPTHTML là gì?

Phiên bản HTML của một PPT tệp được tạo bằng Microsoft PowerPoint, một chương trình được sử dụng để tạo bản trình bày; chứa HTML có thể được sử dụng để hiển thị bản trình bày với định dạng tương tự như tệp PPT gốc; được sử dụng để xem các bài thuyết trình được công bố trong trình duyệt Web.

Thông tin thêm

PowerPoint không còn hỗ trợ các tệp PPTHML. Nếu bạn muốn xuất bản hoặc chia sẻ bản trình bày, bạn nên sử dụng các tính năng phát trong PowerPoint 2010.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp PPTHTML
Đã cập nhật 8 / 31 / 2010

Giới thiệu về tệp PPTHTML

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .ppthtml là gì và cách mở tệp.

Loại tệp Bản trình bày PowerPoint, mô tả định dạng tệp và các chương trình Mac và Windows được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.