Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp MD0

.MD0 Mở rộng tập tin

Loại tệp 1Phân đoạn hình ảnh đĩa rượu 1

Nhà phát triểnPhần mềm cồn
Phổ biến
3.9 (11 Bình chọn)
Phân loạiTập tin ảnh đĩa
định dạngKhông Khả Dụng

Tệp MD0 là gì?

Chứa bản sao chính xác của đĩa (như đĩa CD hoặc DVD), được sao chép bằng phần mềm Alcohol 120%; có thể là một phần của chuỗi các phân đoạn hình ảnh đĩa (như MD0, .MD1, .MD2, v.v.) hoặc có thể là tập tin duy nhất.

Thông tin thêm

Các tệp MD0 thường được lưu với một .MDF tập tin hoặc một .MDS tập tin xác định các bản nhạc và cấu trúc dữ liệu được sử dụng bởi đĩa.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp MD0
cửa sổ
Rượu 120%
Mac
MISO-J (để tham gia các phân khúc)
Đã cập nhật 1 / 31 / 2007

Loại tệp 2Tập tin bộ nhớ cache siêu dữ liệu Adobe Photoshop

Nhà phát triểnAdobe Systems
Phổ biến
1.0 (1 Bỏ phiếu)
Phân loạiTập tin linh tinh
định dạngNhị phân

Hiệp hội tập tin .MD0 2

Tệp bộ nhớ cache duyệt tệp được tạo bởi các phiên bản cũ hơn của Adobe Photoshop, một ứng dụng chỉnh sửa ảnh; chứa thông tin xoay và xếp hạng cho các tệp được duyệt bằng công cụ Trình duyệt tệp; được sử dụng để lưu trữ siêu dữ liệu để chương trình không phải tạo lại thông tin mỗi khi người dùng duyệt qua các tệp hình ảnh.

Thông tin thêm

Các tệp MD0 được lưu với .TB0 các tệp chứa các bản xem trước hình ảnh thu nhỏ cho các tệp hình ảnh được duyệt.

LƯU Ý: Công cụ Trình duyệt tệp Adobe Photoshop đã được tạo lại vào ứng dụng Adobe Bridge, được sử dụng để xem và quản lý các tệp hình ảnh được tạo trong các ứng dụng Adobe CS. Adobe Bridge CS5 lưu trữ thông tin bộ đệm trong các tệp có phần mở rộng .BC.BCT.

Các chương trình mở tệp MD0
Đã cập nhật 12 / 4 / 2018

Giới thiệu về tệp MD0

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .md0 là gì và cách mở tệp.

Tất cả các loại tệp, mô tả định dạng tệp và chương trình phần mềm được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.