Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp JSON

. Mở rộng tập tin

File TypeTệp ký hiệu đối tượng JavaScript

Nhà phát triểnKhông Khả Dụng
Phổ biến
4.1 (2172 Bình chọn)
Phân loạiTệp web
định dạngbản văn

Tệp JSON là gì?

Tệp JSON là một tệp lưu trữ các cấu trúc và đối tượng dữ liệu đơn giản ở định dạng Ký hiệu đối tượng JavaScript (JSON), là định dạng trao đổi dữ liệu tiêu chuẩn. Nó chủ yếu được sử dụng để truyền dữ liệu giữa ứng dụng web và máy chủ. Các tệp JSON có trọng lượng nhẹ, dựa trên văn bản, có thể đọc được và có thể được chỉnh sửa bằng trình soạn thảo văn bản.

Thông tin thêm

Định dạng JSON ban đầu được dựa trên một tập hợp con của JavaScript, nhưng được coi là định dạng độc lập với ngôn ngữ, được hỗ trợ bởi nhiều chương trình khác nhau API. JSON thường được sử dụng trong lập trình ứng dụng Web Ajax. Nó đang trở nên ngày càng phổ biến như là một thay thế cho XML.

Mặc dù nhiều ứng dụng sử dụng JSON để trao đổi dữ liệu, nhưng thực tế chúng có thể không lưu các tệp ".json" trên ổ cứng do việc trao đổi dữ liệu xảy ra giữa các máy tính được kết nối Internet. Tuy nhiên, một số ứng dụng cho phép người dùng lưu tệp ".json". Một ví dụ là Google+, sử dụng các tệp JSON để lưu dữ liệu Hồ sơ. Sau khi đăng nhập, bạn có thể chọn trang "Giải phóng dữ liệu" và chọn "Tải xuống dữ liệu hồ sơ của bạn."

Mozilla Firefox lưu các bản sao lưu bookmark bằng các tệp JSON. Các tệp được lưu vào thư mục hồ sơ người dùng Firefox trong một thư mục có tên đánh dấu trang. Bạn cũng có thể tạo bản sao lưu thủ công các dấu trang Firefox và nhập chúng vào một bản sao khác của Firefox. Để nhập, mở Thư viện dấu trang, nhấp vào nút nhập / xuất ở thanh trên cùng, chọn Khôi phục → Chọn tệp ...và sau đó chọn tệp sao lưu JSON của bạn.

FREE DOWNLOAD
Mở và xem các tập tin .JSON bằng File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp JSON
Đã cập nhật 8 / 20 / 2018

Giới thiệu về tệp JSON

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .json là gì và cách mở tệp.

Loại tệp Ký hiệu đối tượng JavaScript, mô tả định dạng tệp và các chương trình Mac, Windows, Linux và Android được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.