Trang chủ : Các loại tập tin : Tập tin JBC

.JBC Mở rộng tập tin

File TypeTập tin mã byte STAPL

Nhà phát triểnAltera
Phổ biến
3.8 (4 Bình chọn)
Phân loạiTệp CAD
định dạngNhị phân

Tệp JBC là gì?

Tệp được tạo ở định dạng Byte-Code Jam STAP (Kiểm tra tiêu chuẩn và ngôn ngữ lập trình); tổng hợp từ một .MỨT tập tin thành một đại diện nhị phân; lưu trữ dữ liệu cần thiết cho các thiết bị lập trình trong chuỗi JTAG; cho phép định dạng STAPL được nén thành định dạng nhị phân nhỏ gọn.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp JBC
Đã cập nhật 7 / 7 / 2011

Giới thiệu về tập tin JBC

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .jbc là gì và cách mở tệp.

Loại tệp Byte-Code Jam STAPL, mô tả định dạng tệp và các chương trình Windows được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.