Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp GZIP

.GZIP Mở rộng tập tin

File TypeTệp nén Gnu

Nhà phát triểnKhông Khả Dụng
Phổ biến
4.2 (26 Bình chọn)
Phân loạiTệp nén
định dạngNhị phân

Tệp GZIP là gì?

Lưu trữ nén được tạo bằng thuật toán nén Gnu gzip; gzip (GNU Zip) là một máy nén mã nguồn mở có nhiều hệ thống Unix.

Thông tin thêm

Thêm thông tin có sẵn tại trang chủ gzip.

Các tệp nén Gnu thường xuyên hơn sử dụng .GZ sự mở rộng.

FREE DOWNLOAD
Mở và xem các tệp .GZIP bằng File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp GZIP
Đã cập nhật 7 / 2 / 2018

Giới thiệu về tệp GZIP

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .gzip là gì và cách mở tệp.

Loại tệp Gnu Zipped, mô tả định dạng tệp và các chương trình Mac, Windows, Linux và Android được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.