Trang chủ : Các loại tập tin : Tập tin DOB

.DOB Mở rộng tập tin

File TypeVisual Basic UserDocument

Nhà phát triểnKhông Khả Dụng
Phổ biến
3.2 (5 Bình chọn)
Phân loạiTập tin nhà phát triển
định dạngKhông Khả Dụng

Tệp DOB là gì?

Tệp chương trình ActiveX được lưu trong quá trình phát triển dự án ActiveX; tệp văn bản thuần túy chứa mã nguồn dự án, định nghĩa về các điều khiển của dự án và dữ liệu dự án khác.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp DOB
Đã cập nhật 12 / 20 / 2006

Giới thiệu về tệp DOB

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .dob là gì và cách mở tệp.

Loại tệp Visual Basic UserDocument, mô tả định dạng tệp và các chương trình Windows được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.