Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp CSF

.CSF Mở rộng tập tin

Loại tệp 1Tệp cài đặt màu Adobe

Nhà phát triểnAdobe Systems
Phổ biến
3.5 (16 Bình chọn)
Phân loạiCài đặt tập tin
định dạngNhị phân

Tệp CSF là gì?

Tệp CSF là tệp cài đặt quản lý màu được Adobe Photoshop, InDesign và Illustrator sử dụng. Nó chứa các chính sách cho hình ảnh màu, chẳng hạn như định nghĩa màu đồ họa web, màu ColorSync, màu tô trước cho các quốc gia khác nhau và các cài đặt màu khác. Các tệp CSF được sử dụng để đạt được sự thống nhất về màu sắc giữa hình ảnh và bản in.

Thông tin thêm

LƯU Ý: Các tệp CSF có thể được chia sẻ giữa Photoshop, InDesign và Illustrator. Họ cũng có thể được quản lý bằng ứng dụng Adobe Bridge.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp CSF
Đã cập nhật 12 / 18 / 2018

Loại tệp 2Tệp hệ thống tọa độ GeoMedia

Nhà phát triểnIntergraph
Phổ biến
3.5 (13 Bình chọn)
Phân loạiTập tin GIS
định dạngKhông Khả Dụng

Hiệp hội tập tin .CSF 2

Tệp hệ thống tọa độ được sử dụng bởi GeoMedia, một GIS ứng dụng dùng để phân tích thông tin địa lý và sản xuất bản đồ; chứa hệ tọa độ cho tệp dữ liệu đầu ra không có hệ thống; bao gồm loại lưu trữ cơ sở, là Địa lý, Chiếu hoặc Địa lý, của hệ tọa độ.

Thông tin thêm

Tệp CSF được sử dụng để xác định hệ tọa độ của dữ liệu đầu vào không có hệ tọa độ được chỉ định. Nó được tạo khi dữ liệu đầu vào được xuất sang định dạng dữ liệu đầu ra, chẳng hạn như định dạng MicroStation V7. Khi được xuất, tệp CSF được tạo ở cùng vị trí với (các) tệp đầu ra.

LƯU Ý: Để tạo hoặc chỉnh sửa tệp CSF, hãy sử dụng tiện ích "Xác định tệp hệ thống tọa độ" đi kèm với phần mềm GeoMedia.

Tên tệp CSF phổ biến

XuấtDGN.csf - Tệp CSF có tên này nếu nhiều tệp đầu ra được tạo. Nếu chỉ có một tệp đầu ra được tạo ra, tệp CSF sẽ được đặt tên cùng tên với tệp đầu ra.

Các chương trình mở tệp CSF
cửa sổ
Intergraph GeoMedia
Đã cập nhật 10 / 1 / 2014

Loại tệp 3Định dạng niêm phong nội dung

Nhà phát triểnĐồ họa thông tin
Phổ biến
2.1 (8 Bình chọn)
Phân loạiTập tin ảnh raster
định dạngKhông Khả Dụng

Hiệp hội tập tin .CSF 3

Bảo mật định dạng hình ảnh 2D là bản sao của tệp hình ảnh nguồn; có thể nhúng các biểu ngữ in và hình mờ, hạn chế in và sao chép, và có thể bao gồm ngày hết hạn; cũng có thể được bảo vệ bằng mật khẩu; được sử dụng để chia sẻ tập tin an toàn.

Các chương trình mở tệp CSF
Đã cập nhật 6 / 15 / 2009

Loại tệp 4Tập tin bộ xương nhị phân Cal3D

Nhà phát triểnCal3D
Phổ biến
2.0 (8 Bình chọn)
Phân loạiTệp hình ảnh 3D
định dạngNhị phân

Hiệp hội tập tin .CSF 4

Tệp khung xương 3D được tạo bằng phần mềm hoạt hình nhân vật nguồn mở Cal3D; lưu trữ một danh sách các xương dưới dạng mối quan hệ cha mẹ và con cái; được sử dụng bởi các thành phần hoạt hình để tạo ra các chuyển động đầu, thân, chân, cánh tay và bàn tay.

Thông tin thêm

Các tệp khung xương Cal3D cũng có thể được thể hiện dưới dạng XML bằng cách sử dụng .XSF các tập tin.

Các chương trình mở tệp CSF
Đã cập nhật 4 / 28 / 2011

Giới thiệu về tệp CSF

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .csf là gì và cách mở tệp.

Tất cả các loại tệp, mô tả định dạng tệp và chương trình phần mềm được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.