Trang chủ : Các loại tập tin : Tệp ARSC

.ARSC Mở rộng tập tin

File TypeTệp tài nguyên gói Android

Nhà phát triểnGoogle
Phổ biến
4.2 (163 Bình chọn)
Phân loạiTập tin nhà phát triển
định dạngNhị phân

Tệp ARSC là gì?

Tệp tài nguyên ứng dụng được sử dụng bởi các chương trình được phát triển cho hệ điều hành di động Android của Google; chứa các tài nguyên được biên dịch theo định dạng nhị phân; có thể bao gồm hình ảnh, chuỗi hoặc dữ liệu khác được sử dụng bởi chương trình; thường được bao gồm trong một .APK tập tin gói.

Thông tin thêm

Các tệp tài nguyên cho phép các nhà phát triển truy cập tài nguyên theo cách tiêu chuẩn trong mã nguồn chương trình. Chúng cũng có thể được sử dụng để bảo vệ dữ liệu độc quyền vì dữ liệu được biên dịch thành định dạng nhị phân.

FREE DOWNLOAD
Mở hơn 300 định dạng tệp với File Viewer Plus.
Các chương trình mở tệp ARSC
Đã cập nhật 3 / 25 / 2011

Giới thiệu về tệp ARSC

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu tệp có hậu tố * .arsc là gì và cách mở tệp.

Loại tệp Tài nguyên gói Android, mô tả định dạng tệp và các chương trình Mac, Windows và Linux được liệt kê trên trang này đã được nhóm TapTin nghiên cứu và xác minh riêng lẻ. Chúng tôi cố gắng cho độ chính xác 100% và chỉ xuất bản thông tin về các định dạng tệp mà chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận.

Nếu bạn muốn đề xuất bất kỳ bổ sung hoặc cập nhật nào cho trang này, xin vui lòng cho chúng tôi biết.