Tệp JAVA (Nó là gì & Cách mở một tệp)

Tệp có phần mở rộng tệp JAVA (hoặc ít phổ biến hơn là hậu tố .JAV) là tệp Mã Nguồn Java được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. Đó là một định dạng tệp văn bản thuần túy hoàn toàn có thể đọc được trong trình soạn thảo văn bản và cần thiết cho toàn bộ quá trình xây dựng ứng dụng Java.

Tệp JAVA được trình biên dịch Java sử dụng để tạo tệp lớp Java (.CLASS), thường là tệp nhị phân và con người không thể đọc được. Nếu tệp mã nguồn chứa nhiều lớp, mỗi lớp được biên dịch thành tệp CLASS của riêng nó.

Đó là tệp CLASS sau đó được chuyển thành một ứng dụng Java thực thi với phần mở rộng tệp JAR. Các tệp Java Archive này giúp lưu trữ và phân phối tệp .CLASS và các tài nguyên ứng dụng Java khác như hình ảnh và âm thanh dễ dàng hơn.

Cách mở tệp JAVA

Rất có thể bạn có một chương trình trên máy tính sẽ mở tệp JAVA khi được nhấp đúp. Nếu không, hãy sử dụng một trong các chương trình dưới đây để mở tệp JAVA, bằng cách mở phần mềm trước tiên, sau đó sử dụng Tập tin or Nhập khẩu để duyệt tìm tệp Mã nguồn Java.

Văn bản trong tệp JAVA có thể được đọc bởi bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào, như Notepad trong Windows, TextEdit trong macOS, v.v.

Tuy nhiên, các tệp JAVA chỉ thực sự hữu ích khi chúng được biên dịch thành tệp bytecode CLASS, điều mà Java SDK có thể thực hiện. Dữ liệu trong tệp CLASS được Máy ảo Java (JVM) của Oracle sử dụng sau khi tệp JAR đã được tạo.

Sử dụng lệnh sau trong Command Prompt để mở tệp JAVA trong Java SDK, lệnh này sẽ tạo tệp CLASS từ tệp JAVA. Tất nhiên, hãy chắc chắn thay đổi văn bản trong dấu ngoặc kép để trở thành đường dẫn thực tế đến tệp JAVA của bạn.

javac "path-to-file.java"

Lệnh "javac" này chỉ hoạt động nếu bạn có tệp javac.exe trên máy tính của mình, đi kèm với cài đặt Java SDK. Tệp EXE này được lưu trữ trong bin thư mục của C: Program Files jdk (phiên bản) danh mục. Cách dễ nhất để sử dụng lệnh là đặt đường dẫn tệp EXE làm biến môi trường PATH.

Để chỉnh sửa tệp JAVA, bạn có thể sử dụng chương trình dành cho phát triển ứng dụng, như Eclipse hoặc JCreator LE. Các trình soạn thảo văn bản như NetBeans và những trình chỉnh sửa trong liên kết ở trên cũng có thể hữu ích cho việc sửa đổi tệp JAVA.

Cách chuyển đổi tệp JAVA

Vì tệp JAVA chứa mã nguồn của ứng dụng Java, nên nó có thể dễ dàng chuyển sang các ứng dụng hoặc ngôn ngữ lập trình khác có thể hiểu mã hoặc dịch nó sang một thứ khác.

Ví dụ: bạn có thể chuyển đổi tệp JAVA thành tệp Kotlin bằng cách sử dụng IntelliJ IDEA. Hoặc sử dụng mục menu để tìm Chuyển đổi tệp Java thành tệp Kotlin tùy chọn hoặc truy cập Trợ giúp > Tìm hành động và bắt đầu nhập hành động bạn muốn hoàn thành, như chuyển đổi tệp java. Nó sẽ lưu tệp JAVA vào tệp KT.

Sử dụng javac lệnh được đề cập ở trên để chuyển đổi JAVA thành CLASS. Nếu bạn dường như không thể gọi công cụ javac từ Command Prompt, một mẹo CMD bạn có thể làm là truy cập vào vị trí của tệp EXE như được mô tả ở trên, sau đó kéo và thả javac.exe gửi trực tiếp vào Command Prompt để hoàn thành lệnh.

Khi tệp ở định dạng tệp CLASS, về cơ bản bạn có thể chuyển đổi JAVA sang JAR bằng cách sử dụng bình , như được mô tả trong hướng dẫn Java này của Oracle. Nó sẽ tạo một tệp JAR bằng cách sử dụng tệp CLASS.

JSmooth và JexePack là hai công cụ có thể được sử dụng để chuyển đổi tệp JAVA sang EXE để ứng dụng Java có thể chạy như một tệp thực thi Windows bình thường.

Vẫn không thể mở tệp?

Điều đầu tiên bạn nên làm nếu tệp của bạn không mở hoặc chuyển đổi bằng các công cụ được mô tả ở trên là kiểm tra kỹ phần mở rộng tệp. Có thể bạn không thực sự xử lý tệp JAVA mà thay vào đó là tệp sử dụng phần mở rộng tệp được đánh vần tương tự.

Ví dụ: hậu tố AVA trông hơi giống JAVA nhưng được sử dụng cho các tệp sách điện tử AvaaBook. Nếu bạn đang xử lý tệp AVA, tệp này sẽ không mở bằng các chương trình ở trên mà thay vào đó chỉ hoạt động với phần mềm Persian AvaaPlayer.

Các tệp JA cũng có thể trông giống như các tệp liên quan đến Java, nhưng chúng thực sự là tệp Jet Archive lưu trữ các tệp trò chơi được nén. Các tệp JVS tương tự nhưng là tệp JavaScript Proxy Autoconfig mà trình duyệt web sử dụng để định cấu hình máy chủ proxy.