Tệp DAE (Nó là gì & Cách mở một tệp)

Tệp có phần mở rộng tệp DAE là tệp Trao đổi tài sản kỹ thuật số. Như tên của nó, nó được sử dụng bởi các chương trình đồ họa khác nhau để trao đổi các tài sản kỹ thuật số dưới cùng một định dạng. Chúng có thể là hình ảnh, kết cấu, mô hình 3D, v.v.

Tệp DAE dựa trên định dạng XML COLLADA, viết tắt của Hoạt động thiết kế cộng tác.

DAE cũng là viết tắt của một số thuật ngữ công nghệ không liên quan gì đến định dạng tệp này, chẳng hạn như bao vây mảng đĩa và công cụ âm thanh kỹ thuật số.

Cách mở tệp DAE

Các tệp DAE có thể được mở hoặc nhập vào các chương trình Adobe Photoshop, SketchUp, Chief Architect, DAZ Studio, Cheetah3D, Cinema 4D, MODO và Autodesk's AutoCAD, 3ds Max và Maya. Các ứng dụng khác có thể cũng hỗ trợ định dạng DAE, như công cụ Blender mã nguồn mở và miễn phí.

Cần có plugin COLLADA cho Maya và 3ds Max cho các chương trình đó và cần có plugin COLLADA này để mở tệp DAE trong Blender.

Một công cụ mở DAE khác cho Linux là GLC Player. Người dùng MacOS có thể sử dụng Apple Preview để mở tệp DAE. Một số tệp DAE cũng có thể mở trong Studio Viewer miễn phí của Esko.

Clara.io là một cách miễn phí và dễ dàng để xem các tệp DAE trong trình duyệt web của bạn để bạn không phải tải xuống bất kỳ phần mềm nào.

Một số loại tệp có thể được xem bằng chương trình chỉ sử dụng tệp văn bản. Mặc dù điều này cũng đúng với tệp DAE, vì chúng dựa trên XML, nó không phải là giải pháp lý tưởng vì nó sẽ chỉ hiển thị cho bạn văn bản tạo nên tệp. Cách tốt nhất để xem tệp DAE 3D là sử dụng trình xem chính thức, chẳng hạn như một trong các chương trình trên.

Nếu bạn nhận thấy một ứng dụng trên PC của mình cố gắng mở tệp DAE nhưng đó là ứng dụng sai hoặc bạn muốn có một chương trình đã cài đặt khác mở tệp DAE, chúng tôi có hướng dẫn về cách thực hiện thay đổi đó trong Windows.

Cách chuyển đổi tệp DAE

Một công cụ chuyển đổi DAE dễ sử dụng là Online 3D Converter. Chỉ cần tải tệp DAE lên trang web và chọn giữa các định dạng khác nhau để lưu tệp, như OBJ, 3DS, STL, PLY, X và các định dạng khác.

FBX Converter là một công cụ miễn phí của Autodesk dành cho Windows và macOS giúp chuyển đổi các tệp DAE sang FBX, với sự hỗ trợ cho nhiều phiên bản của định dạng FBX.

Các tệp DAE cũng có thể được chuyển đổi thành tệp GLB để sử dụng trong CesiumJS. Bạn có thể thực hiện việc này bằng công cụ COLLADA to gITF trực tuyến của Cesium.

Sau khi nhập tệp DAE vào SketchUp Pro, chương trình có thể được sử dụng để xuất mô hình sang DWG, DXF và một số định dạng tương tự khác.

Vẫn không thể mở tệp?

Nếu bạn không thể mở tệp của mình tại thời điểm này, có khả năng bạn đang xử lý tệp có định dạng hoàn toàn khác. Điều này có thể xảy ra khá dễ dàng nếu bạn đọc sai phần mở rộng tệp. Một số phần mở rộng trông giống nhau mặc dù các định dạng tệp không liên quan.

Ví dụ: tệp DAE không liên quan gì đến tệp DAR, DAA, DAT hoặc DAO (Ảnh đĩa CD / DVD).

ADE là một cái khác mà bạn có thể nhầm lẫn với DAE. Mặc dù tất cả các chữ cái mở rộng tệp giống nhau đều có mặt, tệp ADE là tệp Phần mở rộng Dự án Access chỉ có thể được sử dụng trong chương trình Microsoft Access.