Sửa lỗi D3dx11_43.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Tệp d3dx11_43.dll là một trong nhiều tệp DLL có trong bộ sưu tập phần mềm Microsoft DirectX. Do đó, vấn đề D3dx11_43.dll do cách này hay cách khác do sự cố với DirectX gây ra. Vì DirectX được sử dụng bởi hầu hết các trò chơi dựa trên Windows và các chương trình đồ họa … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Wmvcore.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi wmvcore.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp wmvcore DLL. Trong một số trường hợp, lỗi wmvcore.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau mà lỗi wmvcore.dll … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Mingwm10.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi Mingwm10.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL mingwm10. Trong một số trường hợp, lỗi mingwm10.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Mingwm10.dll là một phần của môi trường … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Msxml6.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi Msxml6.dll là do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp msxml6 DLL. Trong một số trường hợp, lỗi msxml6.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố phần mềm độc hại, như nhiễm vi-rút hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi msxml6.dll có thể áp … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Fm20.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi fm20.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL fm20. Trong một số trường hợp, lỗi fm20.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau mà … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi thiếu Advrcntr5.dll trong Nero

Lỗi Advrcntr5.dll, thường gặp nhất là “Chương trình này yêu cầu tệp advrcntr5.dll, không được tìm thấy trên hệ thống này.” lỗi, được gây ra khi, vì bất kỳ lý do gì, tệp advrcntr5.dll bị xóa hoặc di chuyển khỏi vị trí thích hợp của nó. Tệp DLL advrcntr5 có thể bị “mất tích” vì … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Msimg32.dll Không tìm thấy hoặc Thiếu lỗi

Lỗi Msimg32.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp msimg32 DLL. Trong một số trường hợp, lỗi msimg32.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi msimg32.dll có thể áp dụng cho bất … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Wing32.dll không tìm thấy hoặc thiếu

Lỗi Wing32.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL wing32. Trong một số trường hợp, lỗi wing32.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi wing32.dll có thể áp … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi không tìm thấy hoặc thiếu Glut32.dll

Lỗi glut32.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL glut32. Trong một số trường hợp, lỗi glut32.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi glut32.dll có thể áp dụng cho … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Libeay32.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi Libeay32.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp DLL libeay32. Tệp libeay32.dll được các chương trình phần mềm khác nhau sử dụng để giúp truyền dữ liệu an toàn qua mạng. Trong một số trường hợp, lỗi libeay32.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, nhiễm vi-rút hoặc phần … Đọc tiếp

Danh mục Dll