Cách sửa lỗi Packet.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi Packet.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL gói. Trong một số trường hợp, lỗi packet.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, vấn đề vi rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Sửa lỗi Xapofx1_5.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Vì tệp DLL xapofx1_5 là một trong nhiều tệp có trong bộ sưu tập phần mềm Microsoft DirectX, vấn đề xapofx1_5.dll do sự cố với DirectX gây ra theo cách này hay cách khác. DirectX được sử dụng bởi hầu hết các trò chơi dựa trên Windows và các chương trình đồ họa nâng cao, … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi D3dx9_36.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Sự cố D3dx9_36.dll do một vấn đề duy nhất gây ra theo cách này hay cách khác – một số loại sự cố với Microsoft DirectX. Tệp d3dx9_36.dll là một trong nhiều tệp tương tự có trong bộ sưu tập phần mềm DirectX. Vì DirectX được sử dụng bởi hầu hết các trò chơi dựa … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Ogg.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Thông báo lỗi Ogg.dll Có một số cách khác nhau mà lỗi ogg.dll có thể hiển thị trên máy tính của bạn. Dưới đây là một số cách phổ biến hơn mà bạn có thể gặp lỗi ogg.dll: “Không tìm thấy Ogg.dll” “Ứng dụng này không khởi động được vì không tìm thấy ogg.dll. Cài … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Advrcntr6.dll bị thiếu (Nero)

Lỗi Advrcntr6.dll, thường gặp nhất là “Chương trình này tệp advrcntr6.dll, không được tìm thấy trên hệ thống này.” lỗi, được gây ra khi, vì bất kỳ lý do gì, tệp DLL advrcntr6 bị xóa hoặc di chuyển khỏi vị trí thích hợp của nó. Tệp advrcntr6.dll có thể bị “mất tích” vì nó đã … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Steamui.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi Steamui.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL steamui. Trong một số trường hợp, lỗi steamui.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, vấn đề vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau mà lỗi steamui.dll … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Quá trình Rundll32.exe là gì và nó làm gì?

Rundll32.exe là một ứng dụng cho phép các tệp Thư viện Liên kết Động (DLL) được thực thi bởi các ứng dụng khác. Nếu không có quy trình rundll32.exe, các ứng dụng sẽ không thể tải mã thư viện và chạy đúng cách. Là người dùng máy tính thông thường, bạn không tương tác trực … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi X3daudio1_6.dll Không tìm thấy hoặc Thiếu

Sự cố X3daudio1_6.dll được gây ra theo cách này hay cách khác do sự cố với Microsoft DirectX. Tệp x3daudio1_6.dll là một trong nhiều tệp có trong bộ sưu tập phần mềm DirectX. Vì DirectX được sử dụng bởi hầu hết các trò chơi dựa trên Windows và các chương trình đồ họa nâng cao, … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Fmod.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi fmod.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp fmod DLL. Trong một số trường hợp, lỗi fmod.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau mà lỗi fmod.dll … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Shell.dll Không tìm thấy hoặc Thiếu

Lỗi Shell.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL shell. Trong một số trường hợp, lỗi shell.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi shell.dll có thể áp dụng cho … Đọc tiếp

Danh mục Dll