Cách sửa lỗi Odbc32.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Có một số cách khác nhau mà lỗi odbc32.dll có thể hiển thị trên máy tính của bạn. Dưới đây là một số cách phổ biến hơn mà bạn có thể gặp lỗi odbc32.dll: “Không tìm thấy Odbc32.dll” “Ứng dụng này không khởi động được vì không tìm thấy odbc32.dll. Cài đặt lại ứng dụng … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Wininet.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi Wininet.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL của wininet. Trong một số trường hợp, lỗi wininet.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau mà lỗi … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Sửa lỗi không tìm thấy hoặc thiếu Cygwin1.dll

Lỗi Cygwin1.dll là do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL cygwin1. Trong một số trường hợp, lỗi cygwin1.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, vấn đề vi rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau mà … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Dwmapi.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi dwmapi.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp dwmapi DLL. Tệp dwmapi.dll được liên kết với Trình quản lý cửa sổ máy tính để bàn của Microsoft. Trong một số trường hợp, lỗi dwmapi.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Mfc71.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi không tìm thấy mfc71.dll thường gây ra khi tệp DLL mfc71 bị xóa hoặc di chuyển, điều gì đó bạn có thể đã vô tình làm hoặc điều gì đó mà chương trình khác có thể vô tình gây ra, có thể do cài đặt hoặc gỡ cài đặt kém. Tệp mfc71.dll liên quan … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Sqlite3.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi sqlite3.dll là do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL sqlite3. Trong một số trường hợp, lỗi sqlite3.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau mà lỗi … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Sửa lỗi Setup.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi Setup.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL thiết lập. Trong một số trường hợp, lỗi setup.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Msvcp110.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Hãy cẩn thận để không nhầm lẫn với Msvcr110.dll hoặc Msvcr100.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy lỗi. Lỗi Msvcp110.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp msvcp110 DLL. Trong một số trường hợp, các lỗi DLL này có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Advapi32.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Phần mềm phụ thuộc vào việc sử dụng tệp advapi32 DLL có thể gây ra lỗi advapi32.dll nếu tệp đã bị hỏng theo một cách nào đó hoặc đã bị xóa khỏi máy tính. Có thể lỗi advapi32.dll có thể có nghĩa là có vấn đề với sổ đăng ký, chương trình độc hại đã … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi D3dx9_38.dll không tìm thấy hoặc thiếu

Tệp d3dx9_38.dll là một trong nhiều tệp DLL có trong bộ sưu tập phần mềm Microsoft DirectX. Điều này có nghĩa là các vấn đề d3dx9_38.dll được gây ra theo cách này hay cách khác do sự cố với DirectX. Vì hầu hết các trò chơi dựa trên Windows và các chương trình đồ họa … Đọc tiếp

Danh mục Dll