Cách sửa lỗi Mfc90.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi mfc90.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL mfc90. Trong một số trường hợp, lỗi mfc90.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau mà … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi D3dx9_29.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Không giống như nhiều lỗi DLL khác có thể có nguyên nhân và cách khắc phục phức tạp, vấn đề d3dx9_29.dll do một vấn đề duy nhất gây ra theo cách này hay cách khác – một số loại vấn đề với Microsoft DirectX. Tệp d3dx9_29.dll là một trong nhiều tệp có trong bộ sưu … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Wintrust.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi wintrust.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp wintrust DLL. Trong một số trường hợp, lỗi wintrust.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi wintrust.dll có thể áp … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Mfc71.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi không tìm thấy mfc71.dll thường gây ra khi tệp DLL mfc71 bị xóa hoặc di chuyển, điều gì đó bạn có thể đã vô tình làm hoặc điều gì đó mà chương trình khác có thể vô tình gây ra, có thể do cài đặt hoặc gỡ cài đặt kém. Tệp mfc71.dll liên quan … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi không tìm thấy hoặc thiếu Comctl32.dll

Lỗi comctl32.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp DLL comctl32. Trong một số trường hợp, lỗi comctl32.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Tệp comctl32.dll là tệp đại diện cho thư … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi D3dx9_35.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Sự cố D3dx9_35.dll do một cách này hay cách khác do một sự cố duy nhất gây ra: một số loại sự cố với Microsoft DirectX. Tệp DLL d3dx9_35 là một trong nhiều tệp có trong bộ sưu tập phần mềm DirectX. Vì DirectX được sử dụng bởi hầu hết các trò chơi dựa trên … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Vcomp100.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi vcomp100.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp vcomp100 DLL. Trong một số trường hợp, lỗi vcomp100.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi vcomp100.dll có thể áp dụng cho bất … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi không tìm thấy Opengl.dll

Lỗi Opengl.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp opengl DLL. Trong một số trường hợp, lỗi opengl.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, vấn đề vi rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi opengl.dll có thể … Đọc tiếp

Danh mục Dll