Cách sửa lỗi Steamui.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi Steamui.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL steamui. Trong một số trường hợp, lỗi steamui.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, vấn đề vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau mà lỗi steamui.dll … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Quá trình Rundll32.exe là gì và nó làm gì?

Rundll32.exe là một ứng dụng cho phép các tệp Thư viện Liên kết Động (DLL) được thực thi bởi các ứng dụng khác. Nếu không có quy trình rundll32.exe, các ứng dụng sẽ không thể tải mã thư viện và chạy đúng cách. Là người dùng máy tính thông thường, bạn không tương tác trực … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi X3daudio1_6.dll Không tìm thấy hoặc Thiếu

Sự cố X3daudio1_6.dll được gây ra theo cách này hay cách khác do sự cố với Microsoft DirectX. Tệp x3daudio1_6.dll là một trong nhiều tệp có trong bộ sưu tập phần mềm DirectX. Vì DirectX được sử dụng bởi hầu hết các trò chơi dựa trên Windows và các chương trình đồ họa nâng cao, … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Fmod.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi fmod.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp fmod DLL. Trong một số trường hợp, lỗi fmod.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau mà lỗi fmod.dll … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Shell.dll Không tìm thấy hoặc Thiếu

Lỗi Shell.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL shell. Trong một số trường hợp, lỗi shell.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi shell.dll có thể áp dụng cho … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi D3dx9_39.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Tệp d3dx9_39.dll là một trong nhiều tệp có trong bộ sưu tập phần mềm Microsoft DirectX. Điều này có nghĩa là sự cố d3dx9_39.dll do sự cố với Microsoft DirectX gây ra theo cách này hay cách khác. Vì DirectX được sử dụng bởi hầu hết các trò chơi dựa trên Windows và các chương … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Kernelbase.dll bị thiếu và không tìm thấy

Lỗi Kernelbase.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL kernelbase. Trong một số trường hợp, lỗi kernelbase.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố phần mềm độc hại, như nhiễm vi-rút hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách thông báo lỗi kernelbase.dll … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Mfc80u.dll không tìm thấy hoặc thiếu

Lỗi mfc80u.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp DLL mfc80u. Trong một số trường hợp, lỗi mfc80u.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi mfc80u.dll có thể áp dụng cho bất … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Xinput9_1_0.dll không tìm thấy hoặc thiếu

Sự cố Xinput9_1_0.dll do cách này hay cách khác do sự cố với Microsoft DirectX gây ra. Tệp xinput9_1_0.dll là một trong nhiều tệp có trong bộ sưu tập phần mềm DirectX. Vì DirectX được sử dụng bởi hầu hết các trò chơi dựa trên Windows và các chương trình đồ họa nâng cao, xinput9_1_0 … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Winhttp.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi winhttp.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp winhttp DLL. Tệp winhttp.dll được liên kết với Dịch vụ Microsoft Windows HTTP (WinHTTP). Trong một số trường hợp, lỗi winhttp.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm … Đọc tiếp

Danh mục Dll