Cách sửa lỗi Msimg32.dll Không tìm thấy hoặc Thiếu lỗi

Lỗi Msimg32.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp msimg32 DLL. Trong một số trường hợp, lỗi msimg32.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi msimg32.dll có thể áp dụng cho bất … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Wing32.dll không tìm thấy hoặc thiếu

Lỗi Wing32.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL wing32. Trong một số trường hợp, lỗi wing32.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi wing32.dll có thể áp … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi không tìm thấy hoặc thiếu Glut32.dll

Lỗi glut32.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL glut32. Trong một số trường hợp, lỗi glut32.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi glut32.dll có thể áp dụng cho … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Libeay32.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi Libeay32.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp DLL libeay32. Tệp libeay32.dll được các chương trình phần mềm khác nhau sử dụng để giúp truyền dữ liệu an toàn qua mạng. Trong một số trường hợp, lỗi libeay32.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, nhiễm vi-rút hoặc phần … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Nspr4.dll Không tìm thấy hoặc Thiếu

Lỗi Nspr4.dll là do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL nspr4. Trong một số trường hợp, lỗi nspr4.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, vấn đề vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi nspr4.dll có thể áp dụng … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi D3dx9_25.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Có một số cách khác nhau mà lỗi d3dx9_25.dll có thể hiển thị trên máy tính của bạn. Một số thông báo lỗi d3dx9_25.dll phổ biến hơn bao gồm: D3DX9_25.DLL Không tìm thấy Không thể tìm thấy d3dx9_25.dll Không thể tìm thấy thư viện liên kết động d3dx9_25.dll trong đường dẫn được chỉ định [PATH] … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Packet.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi Packet.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL gói. Trong một số trường hợp, lỗi packet.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, vấn đề vi rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Sửa lỗi Xapofx1_5.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Vì tệp DLL xapofx1_5 là một trong nhiều tệp có trong bộ sưu tập phần mềm Microsoft DirectX, vấn đề xapofx1_5.dll do sự cố với DirectX gây ra theo cách này hay cách khác. DirectX được sử dụng bởi hầu hết các trò chơi dựa trên Windows và các chương trình đồ họa nâng cao, … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi D3dx9_36.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Sự cố D3dx9_36.dll do một vấn đề duy nhất gây ra theo cách này hay cách khác – một số loại sự cố với Microsoft DirectX. Tệp d3dx9_36.dll là một trong nhiều tệp tương tự có trong bộ sưu tập phần mềm DirectX. Vì DirectX được sử dụng bởi hầu hết các trò chơi dựa … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Ogg.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Thông báo lỗi Ogg.dll Có một số cách khác nhau mà lỗi ogg.dll có thể hiển thị trên máy tính của bạn. Dưới đây là một số cách phổ biến hơn mà bạn có thể gặp lỗi ogg.dll: “Không tìm thấy Ogg.dll” “Ứng dụng này không khởi động được vì không tìm thấy ogg.dll. Cài … Đọc tiếp

Danh mục Dll