Cách sửa lỗi Oleaut32.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi oleaut32.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp DLL oleaut32. Trong một số trường hợp, lỗi oleaut32.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi oleaut32.dll có thể áp dụng cho bất … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách khắc phục sự cố DLL do sự cố phần cứng gây ra

Các lỗi liên quan đến tệp DLL thường do sự cố trong thế giới phần mềm gây ra — tệp đã bị xóa, vi-rút đã lây nhiễm tệp, v.v. Tuy nhiên, đôi khi nguyên nhân cơ bản của lỗi DLL là do phần cứng. Nếu bạn nghi ngờ rằng đây có thể là trường hợp … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi không tìm thấy hoặc thiếu Dciman32.dll

Lỗi dciman32.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp dciman32 DLL. Trong một số trường hợp, lỗi dciman32.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi dciman32.dll có thể áp dụng … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Ssleay32.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi ssleay32.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp DLL ssleay32. Trong một số trường hợp, lỗi ssleay32.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, vấn đề vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi ssleay32.dll có thể áp dụng cho bất … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Dsound.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Có một số cách mà lỗi dsound.dll có thể hiển thị trên máy tính của bạn. Một số thông báo lỗi dsound.dll cụ thể phổ biến hơn được liệt kê bên dưới: “Tệp dsound.dll bị thiếu” “Không tìm thấy Dsound.DLL” “Không tìm thấy tệp dsound.dll” “Không tìm thấy dsound.dll. Cài đặt lại có thể giúp … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Sửa lỗi D3dx11_43.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Tệp d3dx11_43.dll là một trong nhiều tệp DLL có trong bộ sưu tập phần mềm Microsoft DirectX. Do đó, vấn đề D3dx11_43.dll do cách này hay cách khác do sự cố với DirectX gây ra. Vì DirectX được sử dụng bởi hầu hết các trò chơi dựa trên Windows và các chương trình đồ họa … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Wmvcore.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi wmvcore.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp wmvcore DLL. Trong một số trường hợp, lỗi wmvcore.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau mà lỗi wmvcore.dll … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Mingwm10.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi Mingwm10.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL mingwm10. Trong một số trường hợp, lỗi mingwm10.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Mingwm10.dll là một phần của môi trường … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Msxml6.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi Msxml6.dll là do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp msxml6 DLL. Trong một số trường hợp, lỗi msxml6.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố phần mềm độc hại, như nhiễm vi-rút hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi msxml6.dll có thể áp … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách sửa lỗi Fm20.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi fm20.dll gây ra bởi các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc làm hỏng tệp DLL fm20. Trong một số trường hợp, lỗi fm20.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau mà … Đọc tiếp

Danh mục Dll