Tệp JAVA (Nó là gì & Cách mở một tệp)

Tệp có phần mở rộng tệp JAVA (hoặc ít phổ biến hơn là hậu tố .JAV) là tệp Mã Nguồn Java được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. Đó là một định dạng tệp văn bản thuần túy hoàn toàn có thể đọc được trong trình soạn thảo văn bản và cần thiết cho … Đọc tiếp