Cách sửa lỗi Msimg32.dll Không tìm thấy hoặc Thiếu lỗi

Lỗi Msimg32.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp msimg32 DLL. Trong một số trường hợp, lỗi msimg32.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Thông báo lỗi msimg32.dll có thể áp dụng cho bất … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách thiết lập Dropbox trên iPad

Mở tài khoản Dropbox để giải phóng dung lượng trên iPad và lưu ảnh cũng như tài liệu của bạn lên web thay vì vào bộ nhớ của iPad. Dropbox đặc biệt thuận tiện cho những người dùng iPad muốn xem nhiều hình ảnh. Họ không còn phải lo lắng về việc làm đầy iPad … Đọc tiếp