Sửa lỗi D3dx11_43.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Tệp d3dx11_43.dll là một trong nhiều tệp DLL có trong bộ sưu tập phần mềm Microsoft DirectX. Do đó, vấn đề D3dx11_43.dll do cách này hay cách khác do sự cố với DirectX gây ra. Vì DirectX được sử dụng bởi hầu hết các trò chơi dựa trên Windows và các chương trình đồ họa … Đọc tiếp

Danh mục Dll