Cách thêm bạn bè trên Epic Games

Epic Games là lực lượng đằng sau Fortnite: Battle Royale cực kỳ phổ biến, các trò chơi nổi tiếng khác như Gears of War và cả Unreal Engine, là một công cụ trò chơi đã cung cấp hàng trăm trò chơi từ rất nhiều nhà phát triển khác. Epic cũng có một cửa hàng trực … Đọc tiếp