Cách sửa lỗi đầy đủ của đĩa Scratch trong Photoshop

Đôi khi khi bạn cố gắng thực hiện một hành động trong Adobe Photoshop, bạn có thể nhận được thông báo lỗi “Không thể hoàn thành yêu cầu của bạn vì đĩa cào đã đầy”. Để tránh cho đĩa Photoshop bị lỗi đầy, bạn cần thay đổi cách Photoshop sử dụng bộ nhớ máy tính … Đọc tiếp

Cách sử dụng Công cụ tạo khóa học Garmin Connect

Nếu bạn là một vận động viên đua xe đạp hoặc vận động viên chạy, chắc chắn bạn đã ít nhất tìm hiểu về số dặm và nhật ký đào tạo trực tuyến. Các dịch vụ trực tuyến này bổ sung giá trị to lớn cho thông tin đào tạo của bạn. Khi được sử … Đọc tiếp