Cách đặt và xóa các ứng dụng mặc định trong Android

Điện thoại thông minh của bạn có nhiều ứng dụng và bạn có thể đã cài đặt nhiều ứng dụng hơn kể từ khi có điện thoại. Nếu bạn có nhiều ứng dụng trên điện thoại thông minh hơn mức sử dụng, có thể đã đến lúc bạn nên làm một số công việc dọn … Đọc tiếp

Cách quản lý quyền ứng dụng Android

Bắt đầu với Android 10, các cách bạn cấp quyền cho ứng dụng sẽ chi tiết hơn trong cài đặt điện thoại thông minh Android. Bạn có thể xem các quyền của Android theo ứng dụng, theo loại cũng như dễ dàng kiểm soát thông tin Google thu thập từ bạn hơn. Trong hầu hết … Đọc tiếp