Cách thêm trang web vào giá Chromebook của bạn

Theo mặc định, giá Chromebook nằm ở cuối màn hình. Giống như thanh tác vụ Windows và thanh công cụ Mac, nó chứa một trình khởi chạy ứng dụng và các phím tắt cho các ứng dụng thường dùng của bạn. Bạn cũng có thể thêm các phím tắt của trang web vào giá Chromebook … Đọc tiếp