Tệp DAE (Nó là gì & Cách mở một tệp)

Tệp có phần mở rộng tệp DAE là tệp Trao đổi tài sản kỹ thuật số. Như tên của nó, nó được sử dụng bởi các chương trình đồ họa khác nhau để trao đổi các tài sản kỹ thuật số dưới cùng một định dạng. Chúng có thể là hình ảnh, kết cấu, mô … Đọc tiếp