Cách sửa lỗi D3dx9_25.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Có một số cách khác nhau mà lỗi d3dx9_25.dll có thể hiển thị trên máy tính của bạn. Một số thông báo lỗi d3dx9_25.dll phổ biến hơn bao gồm: D3DX9_25.DLL Không tìm thấy Không thể tìm thấy d3dx9_25.dll Không thể tìm thấy thư viện liên kết động d3dx9_25.dll trong đường dẫn được chỉ định [PATH] … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách đặt lịch Uber trước

Lên kế hoạch cho một chuyến đi lớn hoặc cuộc họp quan trọng và cần biết cách đặt lịch trước cho Uber? Bạn đang ở đúng nơi. Ứng dụng Uber trên cả iOS và Android đều có tính năng Chuyến xe theo lịch trình cho phép bạn đặt trước một chuyến đi ở bất kỳ … Đọc tiếp