Cách sửa lỗi Dsound.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Có một số cách mà lỗi dsound.dll có thể hiển thị trên máy tính của bạn. Một số thông báo lỗi dsound.dll cụ thể phổ biến hơn được liệt kê bên dưới: “Tệp dsound.dll bị thiếu” “Không tìm thấy Dsound.DLL” “Không tìm thấy tệp dsound.dll” “Không tìm thấy dsound.dll. Cài đặt lại có thể giúp … Đọc tiếp

Danh mục Dll