Cách tạo liên kết tải xuống

Thật thú vị khi một số thứ xuất hiện đầy đủ. Trong những ngày đầu của Web, các trình duyệt sẽ tự động tải xuống các liên kết đến các tệp không phải là trang web, như hình ảnh, tệp PDF và tài liệu. Sau đó, các trình duyệt trở nên tiên tiến đến mức … Đọc tiếp