Cách sửa lỗi Msvcp71.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Lỗi Msvcp71.dll do các tình huống dẫn đến việc xóa hoặc hỏng tệp DLL msvcp71. Trong một số trường hợp, lỗi msvcp71.dll có thể chỉ ra sự cố đăng ký, sự cố vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc thậm chí là lỗi phần cứng. Có một số cách khác nhau mà lỗi msvcp71.dll có … Đọc tiếp

Danh mục Dll

Cách thiết lập Bộ điều hợp Wi-Fi USB với Raspberry Pi

Đối với mọi phiên bản Raspberry Pi trước Pi 3 mới nhất, việc kết nối với Internet đạt được theo một trong hai cách. Bạn có thể kết nối bằng cổng Ethernet hoặc bộ chuyển đổi Wi-Fi USB. Dưới đây là cách thiết lập bộ chuyển đổi Wi-Fi USB với Pi của bạn, sử dụng … Đọc tiếp