Tệp DST (Nó là gì & Cách mở một tệp)

Tệp có phần mở rộng tệp .DST có thể là tệp Bộ trang tính AutoCAD được tạo bởi chương trình AutoCAD của Autodesk để chứa một số bố cục bản vẽ. Định dạng thêu Tajima cũng sử dụng phần mở rộng tệp DST. Tệp lưu trữ thông tin đường may mô tả cách phần mềm … Đọc tiếp