Cách cài đặt và thiết lập BASH trên Windows 10

Nếu bạn biết cách cài đặt bash trên Windows 10, bạn có thể chạy dòng lệnh Linux từ bên trong Windows. Bằng cách đó, bạn có thể sử dụng các lệnh Linux để điều hướng hệ thống tệp, tạo thư mục bằng lệnh mkdir, di chuyển tệp bằng lệnh mv và chỉnh sửa tệp bằng … Đọc tiếp