iMovie 10: Cách tạo đoạn giới thiệu phim

Apple iMovie giúp bạn dễ dàng tạo phim và đoạn giới thiệu phim trên thiết bị macOS và iOS của mình: Chọn thể loại, hoàn thành phác thảo đơn giản và chọn clip phim của bạn. Chúng tôi đã sử dụng một đoạn clip từ Santa Claus Conquers the Martians, một bộ phim khoa học … Đọc tiếp