Sửa lỗi Xapofx1_5.dll bị thiếu hoặc không tìm thấy

Vì tệp DLL xapofx1_5 là một trong nhiều tệp có trong bộ sưu tập phần mềm Microsoft DirectX, vấn đề xapofx1_5.dll do sự cố với DirectX gây ra theo cách này hay cách khác. DirectX được sử dụng bởi hầu hết các trò chơi dựa trên Windows và các chương trình đồ họa nâng cao, … Đọc tiếp

Danh mục Dll

iMovie 10: Cách tạo đoạn giới thiệu phim

Apple iMovie giúp bạn dễ dàng tạo phim và đoạn giới thiệu phim trên thiết bị macOS và iOS của mình: Chọn thể loại, hoàn thành phác thảo đơn giản và chọn clip phim của bạn. Chúng tôi đã sử dụng một đoạn clip từ Santa Claus Conquers the Martians, một bộ phim khoa học … Đọc tiếp