Phần mềm nguồn mở là gì?

Phần mềm nguồn mở (OSS) là phần mềm mà công chúng có thể xem và thay đổi mã nguồn, hoặc mở. Khi mã nguồn không thể xem và thay đổi được bởi công chúng, nó được coi là bị đóng hoặc sở hữu độc quyền. Mã nguồn là phần lập trình hậu trường của phần … Đọc tiếp

Cách tạo và sử dụng các mẫu Microsoft Word

Mẫu là tài liệu Microsoft Word có một số định dạng, chẳng hạn như phông chữ, biểu trưng và khoảng cách dòng. Các mẫu tồn tại cho nhiều loại tài liệu, chẳng hạn như lời mời dự tiệc, tờ rơi và sơ yếu lý lịch. Chúng có thể được sử dụng làm điểm bắt đầu … Đọc tiếp