Cách sử dụng hàm MROUND của Excel

Mô hình Hàm MROUND hàm làm tròn số lên hoặc xuống trong Excel đến bội số gần nhất. Ví dụ: khi thực hiện các phép tính tài chính trong một trang tính, bạn có thể làm tròn số tiền đến 5 xu gần nhất để tránh giao dịch với các đồng xu. Không giống như … Đọc tiếp