Cách thực hiện cuộc gọi thoại và video trên Facebook

Truy cập Facebook để thực hiện cuộc gọi âm thanh và video miễn phí từ trang web và ứng dụng của họ hoặc thiết bị Cổng thông tin Facebook. Điều này có nghĩa là bạn có thể thực hiện các cuộc gọi Internet miễn phí với bạn bè trên Facebook của mình cho dù bạn … Đọc tiếp