Chạy phần mềm trên các máy Linux khác nhau với “xhost”

Trái ngược với việc sử dụng điển hình của các máy tính gia đình chạy Windows, trong môi trường Linux / Unix, làm việc “trên mạng” luôn là tiêu chuẩn, điều này giải thích cho các tính năng kết nối mạng mạnh mẽ của hệ điều hành Unix và Linux. Linux hỗ trợ kết nối … Đọc tiếp